Versta de kunst van werken
De regie moet van de (lagere) overheid naar het MKB. En daarbij een aanzienlijk budget. De overheid krijgt de rol het MKB te faciliteren.
De werkgevers en het MKB creeren  gezamenlijk een gildeschap of brancheschap en stellen geclassificeerde taken vast voor stagaires. Enkel werkzoekende die onafhankelijk beoordeeld zijn en geschikt zijn voor de geclassificeerde taken, krijgen plek. De overigen volgen eerst een ander traject. Onder "Over TVart" meer hierover.
Het MKB betrekt onderwijsinstelling voor "leren in de praktijk" En laat de minister/staatssecretaris gewoon doorgaan met de startkwalificatie en rekentoets. Hebben de werkgevers daar geen last van.
WerkzoekendeWerkgeverInstellingenOverheidOver TVart
Onze samenleving is complex. Dat hebben we er althans van gemaakt. Is er nog wel sprake van een samenleving? Of is het meer van tegelijk leven. En dat tegelijk leven wordt geregisseerd door een woud aan wetten, maatregelen en richtlijnen.
Het tegelijk leven laat ook een duidelijke scheidslijn zien tussen werkenden en niet werkenden. Een van de eerste vragen die daarbij opkomt is wat de oorzaak is? Te weinig ervaring en/of opleiding, de economische situatie of enkel commercieel ingestelde werkgevers? Boekenkasten vol vol met literatuur daarover. TVart zoekt geen antwoorden voor dergelijke vragen. TVart analyseert,observeert clienten tijdens een stageperiode, rapporteert de bevindingen en maakt een (theoretische) match tussen werkgever en werkzoekende. De clienten en bedrijven maken dan zelf de afweging of er een werkeliijke match komt.

TVart
TVart staat voor:
NIEUWS
VOOR CONTACT